لیست بانکها

taavon
sina
shahr
sepah
sanat
kar-afarin
meli
melat
maskan
sarmayeh
keshavarzi
saman
saderat
refah
pasargad
hekmat
ghavamin
ansar
eghtesad
dey
ayandeh

محاسبه شبای بانکهای ایران شبا چیست؟

شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می شود، شماره ای است 24 رقمی که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می کند است Iso - 13616  تعیین مشخصات شناسه حساب بانکی ایران (شبا)، مطابق با استاندارد  آشنایان و طرف های تجاری شما با استفاده از «شبا» می توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام یا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظیر آن، بصورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند. همچنین شما می توانید از «شبا»ی دیگران برای انتقال وجه به آنها استفاده کنید